Thứ năm, 29/07/2021 RSS
CUỘC THI: THIẾU NHI VỚI KĨ NĂNG SỬ DỤNG ĐIỆN
 Ngày đăng:26/07/2021
 Hội đồng Đội Thành phố Hà Nội phối hợp với Đoàn TN Tổng công ty Điện lực Hà Nội, Đoàn TN Sở Công Thương Hà Nội và nhà tài trợ ILS Việt Nam quyết định tổ chức cuộc thi “Thiếu nhi Thủ đô với kỹ năng sử dụng điện” nhằm góp phần lan tỏa thông điệp về sử dụng ...
<a href="/thong-bao/thong-bao-cua-truong" title="Thông báo của trường" rel="dofollow">Thông báo của trường</a>

CUỘC THI: THIẾU NHI VỚI KĨ NĂNG SỬ DỤNG ĐIỆN

Đăng bởi: 01274422 | 26/07/2021
 Hội đồng Đội Thành phố Hà Nội phối hợp với Đoàn TN Tổng công ty Điện lực Hà Nội, Đoàn TN Sở Công Thương Hà Nội và nhà tài trợ ILS Việt Nam quyết định tổ chức cuộc thi “Thiếu nhi ...
<a href="/hoat-dong/hoat-dong-ngoai-khoa" title="Hoạt động ngoại khóa" rel="dofollow">Hoạt động ngoại khóa</a>

KĨ NĂNG HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA

Đăng bởi: admin | 05/09/2020
Nội dung đang được cập nhật...
<a href="/thong-bao" title="Thông báo" rel="dofollow">Thông báo</a>

CUỘC THI: THIẾU NHI VỚI KĨ NĂNG SỬ DỤNG ĐIỆN

Đăng bởi: 01274422 | 26/07/2021
 Hội đồng Đội Thành phố Hà Nội phối hợp với Đoàn TN Tổng công ty Điện lực Hà Nội, Đoàn TN Sở Công Thương Hà Nội và nhà tài trợ ILS Việt Nam quyết định tổ chức cuộc thi “Thiếu nhi ...
Thư viện ảnh
Thống kê
Hôm nay : 4